Nyheder

Se de seneste nyheder fra Det Falsterske Digelag

Landinspektørens højdemålinger

Digelaget har nu modtaget højdemålingerne i længdeprofiler fra landinspektøren. Kortene er opdelt i hele km, dog dækker den sidste længdeprofil kun de sidste 600 m. Langt…

Læs mere

Digekronen opmåles

LE34 opmålte i 1. marts 2021 digekrone og skråninger med henblik på at beregne materialemængderne i forbindelse med anlæggelse af en sti på digekronen i…

Læs mere

Sandfodring

Høringsfristen i sagen om sandfodring langs Det Falsterske Dige er udløbet og der er indkommet 10 høringssvar med relevante bemærkninger og/eller spørgsmål til sagen. COWI…

Læs mere