Bestyrelsen

Digelagets anliggender ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således:

  • 2 medlemmer opstilles fra Idestrup Sogn – 1 blandt de fastboende og 1 blandt ejere af fritidsgr.
  • 4 medlemmer opstilles fra Væggerløse Sogn – 2 blandt de fastboende og 2 blandt ejere af fritidsgr.
  • 2 medlemmer opstilles fra Gedesby Sogn – 1 blandt de fastboende og 1 blandt ejere af fritidsgr.
  • 1 medlem vælges blandt øvrige.

De ordinære valg finder sted på valgmødet i juni måned.

Valgt blandt de fastboende

Væggerløse sogn:
Christian Schou, formand
Telefon: 40 37 74 70
Kontakt på mail

Henning Mussegaard
Kontakt på mail

Gedesby sogn:
Mogens Mika, næstformand
Kontakt på mail

Idestrup sogn:
Vakant

Valgt blandt sommerhusejerne

Idestrup sogn:
Aksel Lindhardt
Kontakt på mail

Væggerløse sogn:
Hanne Lohse
Kontakt på mail

Mads Glenn Wehlast
Kontakt på mail

Gedesby sogn:
Benny Ellekjær
Kontakt på mail

Valgt blandt alle

Cyrild Jørgensen, kasserer
Kontakt på mail

Vedtægter


Se vedtægter

Reglement


Se reglement

Partsfordeling


Se partsfordeling