#4377
Christian Schou
Moderator

Hej Jan
Vi vendte dit spørgsmål på bestyrelsesmødet forleden dag.
Som historien bliver fortalt mig, er det rigtigt, at tilbage i 60’erne og 70’erne fik beplantningen på diget lov at passe sig selv, så diget var nærmest tilgroet og ufremkommeligt i slutningen af 70’erne.
I slutningen af 70’erne fik det daværende Kystinspektorat nye beføjelser og trådte i karakter som overdommer for landets diger.
Og et af pålæggene til digelaget dengang var at få skåret beplantningen voldsomt ned og holde den nede fremover.
Årsagen er hensynet til klittens styrke.
Diget består af sand – kun på selve digekronen er der et lerlag på toppen. At holde på sandet kræver først og fremmest et stærkt græstæppe med et solidt rodnet, og her er det desværre sådan indrettet, at når man slår græsset jævnligt bliver rodnettet stærkere.
Vi vil derfor fortsætte med at slå græsset en gang årligt.
Ligeledes vil vi fortsætte med at forsøge at inddæmme vilde roser og gyvel, som er at betragte som invasive planter og som helt vil tage magten over diget, hvis man lader stå til.
Men vi forsøger at holde slåning og beskæring på det absolut nødvendige plan for at der kan blive plads til bl.a. vilde blomster og alt det andet, som trods alt pibler og gror på diget.

bedste hilsner
Christian