#3718
Sven Møller
Gæst

Det er jo altid en udfordring med medlemsdemokrati og valg af bestyrelser når medlemmer ikke deltager på generalforsamlinger. Du har ret i der 1,5% af medlemmerne der har valgt den nye bestyrelse, men mit spørgsmål til dig er: Hvordan kan vi gøre det bedre?
Var der en større procentdel der aktivt bakkede den gamle bestyrelse op, det ligger implicit i dit udsagn.
Kampvalg med meget markerede synspunkter ender ofte med en uløst konflikt, men var den gamle bestyrelse imødekommende overfor input. Et par meget debaterede punkter var retssag og cykling på diget. Jeg så egentlig ikke ønske om dialog fra den gamle bestyrelse. For mig virkede det også noget enerådigt.
Det er helt fair at være uenig, men bestyrelsen er valgt helt efter bogen og som ved ethvert valg er det dem som kan mobilisere flest som vinder. Jeg håber dog at bestyrelsesmedlememrne nye som gamle, vil samarbejde fremover og se fremad.