Viser 3 indlæg - 1 til 3 (af 3 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #3715 Svar
  Christian Schou
  Moderator

  Sidste år blev højskoleforstander Christian Schou medlem af bestyrelsen i Det Falsterske Digelag. Ikke som ejer af et sommerhus, ikke som ejer af helårshus, men som juridisk repræsentant for Højskolen Marielyst.
  Forud for valget sidste år havde forstanderen og næstformanden for bestyrelsen på Højskolen Marielyst sammen med en gruppe mænd dannet en facebookgruppe ”Det falsterske diges forfald”. Det primære formål var en ny bestyrelse og især en ny formand. Det er en os mod dem gruppe. Er du ikke med, er du imod, og så skal du verbalt kanøfles, ydmyges og hænges ud, hvis du ytrer dig.
  Med slagord som demokrati, fornyelse og andre superlativer mod ord som enevældig konge, forstokket, uduelighed og så videre fik gruppen tre medlemmer i bestyrelsen for Det Falsterske Digelag. En af de tre blev valgt til at skrive referater af bestyrelsesmøderne i digelaget. Det var ikke nok, at alle digelagets medlemmer selv kunne gå ind på gigelaget hjemmeside og orientere sig. Men referaterne er blevet lagt ud til facebookgruppen og diskuteret i bedste os mod dem-stil.
  Fjendebilledet mod den ”gamle” bestyrelse fortsatte frem til årsmødet i juni, hvor gruppen fik valgt yderligere tre egne udvalgte medlemmer i bestyrelsen for digelaget. En modig kvinde, Pernille Fenger, med stort hjerte for digets vedligeholdelse og bevarelse og ønsket om en sober tone i debatten tilkendegav på Facebook, at hun så sig selv som mulig kandidat. Men den indre svinehund fik flere på Facebook til tasterne. Nu sidder facebookgruppen ”Det falsterske diges forfald” med flertal.
  Gruppen har i foråret 2021 valgt at skifte navn. Ifølge referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde 28. juni blev Søren Bjerregaard tilbudt at fortsætte som formand. Fornuftigt nok afslog han med henvisning til, valget af bestyrelsesmedlemmer på årsmødet havde indikeret en nyskabelse. Tidligere har højskoleforstander Christian Schou bedyret, at han ikke selv gik efter formandsposten, men man har en holdning, til man tager en ny, så – når nu muligheden bød sig så – ja tak.
  Medlemmerne i digelagets bestyrelse repræsenterer alle digelagets medlemmer, cirka 8.000. På årsmødet mødte i juni små 200 op, de nyvalgte fik cirka 120 stemmer. Flot nok i forhold til de fremmødte. Men i forhold til samlede antal medlemmer valgtes de af 1,5 procent. Den nye gruppe har vist, hvordan de sociale medier skaber magt. Hvem skal være det nye fjendebillede, så den indre svinehund kan holdes vedlige frem til næste årsmøde, er et godt spørgsmål.
  Til vedligeholdelse af diget har digelaget efter forudgående samarbejde med Cowi søgt om sandfodring. Godkendelsen til dette fra Guldborgsund Kommune er tæt på eller måske godkendt. Men på Facebook var debatten mod digelaget. Man ønskede en ny undersøgelse – et alternativ. På årsmødet udtrykte borgmester John Brædder, at når godkendelsen til sandfodring var i hus, kunne man helt sikkert bruge godkendelsen til noget alternativt. Jeg spørger bare, kan man det?
  Hvordan kan andre menige medlemmer af Det Falsterske Digelag komme til orde, hvis man ikke ønsker at gøre brug af Facebook. Den nye formand har som de to sidste år ikke været til stede på årsmødet ved sidste punkt på dagsordenen, hvor ordet var frit til debat. Digelagets hjemmeside lægger ikke op til debat.
  Hvordan helt konkret bevares/vedligeholdes diget bedst muligt har ikke været de nye medlemmers fokusområde. Man har mere talt om, hvordan diget gøres til et mere rekreativt område. Den nye formand havde et ønske om overvågning af diget og stranden. Den nye kasserer harcelerede over toiletforholdene ved Havløkke, men har åbenbart siden fundet ud af, at toiletterne ligger på statens grund.
  Det Falsterske Digelags primære formål er at tage vare på diget.

  Med venlig hilsen
  Lizzy Philip
  Birkestien 6, Marielyst
  4873 Væggerløse

  #3717 Svar
  Henning Mussegaard
  Gæst

  Kære Lizzy Philip

  At digelagets fornemste opgave er at sørge for kystsikring er der ikke tvivl om, hverken hos den tidligere, eller den nuværende bestyrelse. Hvis du går på diget vil du iøvrigt se at det nærmest passer sig selv, lige undtaget den aller-nordligste del. Det sørger de efterhånde mange meter foranliggende klitter godt for.
  Hvor ville det klæde dig, at fokusere lidt mere på de ændringer som den nye bestyrelse allerede har gennemført i stedet for at sende mavesure læserbreve til Folketidende. Det ville også klæde dig at komme med retvisende oplysninger. Indtil for to år siden blev bestyrelsesmedlemmer til Digelaget bare ‘kåret’ ved fremmøde af et hof på 40-50 medlemmer, altså ca en tiendedel af dem der kom i 2020 og ca en femtedel af dem der mødte op i 2021. Der var både i 2020 og 2021 overvældende majoritet for den linie som den gruppe der arbejder for åbenhed og demokrati repræsenterede også selvom der kun var mødt få procent af digeskatteyderne frem til årsmødet.

  Hvis du havde haft fornøjelsen af at møde den afgående bestyrelse ville du også have haft forståelse for nogle af de ord der er blevet brugt om enkelte af personerne. Glæd dig til, at der med nye vedtægter bliver tale om moderne vedtægter, hvor årsmødet bliver afløst af en forpligtende generalforsamling. Her skal såvel beretning som regnskab godekendes af de fremmødte. I år kunne den afgående kasserer ikke redegøre for ca 600.000 kr, der var brugt til ekstra administration. Vi ved alle godt at dette astronomiske beløb er gået til dyre advokater og tvivlsomme retssager, som den tidligere bestyrelse burde stilles personligt til ansvar for. Havde der været tale om en generalforsamling ville regnskabet være blevet nedstemt.

  Vi er mange der er glade for at Christian Schou har påtaget sig formandsrollen. Han tilfører i forvejen såvel borgere som gæster på Marielyst mange positive oplevelser gennem sit utrættelige virke som forstander på Højskolen.

  Med venlig hilsen

  Henning Mussegaard
  Falkevænget 8

  #3718 Svar
  Sven Møller
  Gæst

  Det er jo altid en udfordring med medlemsdemokrati og valg af bestyrelser når medlemmer ikke deltager på generalforsamlinger. Du har ret i der 1,5% af medlemmerne der har valgt den nye bestyrelse, men mit spørgsmål til dig er: Hvordan kan vi gøre det bedre?
  Var der en større procentdel der aktivt bakkede den gamle bestyrelse op, det ligger implicit i dit udsagn.
  Kampvalg med meget markerede synspunkter ender ofte med en uløst konflikt, men var den gamle bestyrelse imødekommende overfor input. Et par meget debaterede punkter var retssag og cykling på diget. Jeg så egentlig ikke ønske om dialog fra den gamle bestyrelse. For mig virkede det også noget enerådigt.
  Det er helt fair at være uenig, men bestyrelsen er valgt helt efter bogen og som ved ethvert valg er det dem som kan mobilisere flest som vinder. Jeg håber dog at bestyrelsesmedlememrne nye som gamle, vil samarbejde fremover og se fremad.

Viser 3 indlæg - 1 til 3 (af 3 i alt)
Svar til: Indlæg af Lizzy Philip fra Folketidende 4/8 2021
Dine informationer: