Nyheder

Se de seneste nyheder fra Det Falsterske Digelag

Forvirrende skilte nedtaget

Fredag 9. juli nedtog Digelagets gode opsynsmand, Thomas Bo Poulsen de forvirrende skilte omkring cykling på diget på foranledning af digelagets nye formand, Christian Schou.…

Læs mere

Kommunen klar med projektforslag

Efter grundige forarbejder er kommunens Center for Teknik og Miljø nu klar med deres forslag til, hvordan 1. etape af renoveringen af digekronen skal ske.…

Læs mere

Ny formand for digelaget

Bestyrelsen holdt sit første møde efter årsmødet tirsdag 29. juni og med kun et punkt på dagsordenen: Valg af formand og kasserer. Søren Bjerregaard indledte…

Læs mere

Hård eller blød kystbeskyttelse?

Hvordan beskytter vi bedst kysten mod den nedbrydning, som havet kan skabe? Ingeniørfirmaet Cowi har for digelaget udarbejdet en gennemgang af forskellene på hård og…

Læs mere